İşbu Kullanıcı/Üyelik Bilgilendirme Sözleşmesi (“Sözleşme”) internet üzerinden www.bayburtova.com adlı internet sitesini (” İnternet Sitesi”) kullananlar ve İnternet Sitesi’ne üye olanlar ile Yıldızhan Süt ve Süt Ürünleri Limited Şirketi (“Bayburt Ova“) arasında akdedilmiştir.

Bayburt Ova İletişim Bilgileri:

•    Adres: Yolaltı OSB Mevki 2 Nolu Sk. No:9 Yolaltı Köyü, Bayburt
•    Tel:
0458 606 0069
•    E-Posta: bilgi@bayburtova.com
•    Mersis No. :
0965150648600001

  1. Kişisel Bilgileriniz ve Üyelik

Kullanıcı tarafından www.bayburtova.com web sitesine üye olabilmek için, form ile Kullanıcı’dan talep edilen bilgilerin Bayburt Ova ile paylaşılması gerekmektedir.

Üyelik formunun doldurulması ile kullanıcıya özel bir üye/kullanıcı hesabı oluşturulmaktadır. Üyelik Sözleşmesi, ilk üyelik aşamasında kullanıcı tarafından kabul edilmekte, takip eden ziyaretlerde ise kullanıcı adı ve şifreyle web sitesine üye girişi yapılarak web sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanılabilmektedir. Kullanıcı, dilediği zaman üyelik bilgilerine erişme, bilgilerini değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Kullanıcı tarafından sipariş edilen Bayburt Ova ürünlerinin sorunsuz bir şekilde teslim edilebilmesi için üyelik sözleşmesinde talep edilen kişisel bilgilerin tam ve doğru olması önemlidir. Kullanıcı tarafından paylaşılan kişisel bilgilere ilişkin olarak detaylı bilgi sitede yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metninde yer almaktadır.

Herhangi bir bireyle doğrudan ilişkisi olmayan veriler niteliğindeki kişisel olmayan bilgileriniz de toplanabilmektedir. Kişisel olmayan bilgileriniz herhangi bir amaç için toplanabilir, kullanılabilir, aktarılabilir veya açıklanabilir.

Siteden alışveriş yapılması durumunda Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ALICI tarafı, SATICI’ya ait www.bayburtova.com web sitesine üye olup, sitede sunulan Ürünlerden satın alan müşteri/tüketicidir. Müşteri’nin site üyelik formunda beyan ettiği bilgiler Mesafeli Satış Sözleşmesi bakımından ALICI bilgileri olarak esas alınır.

Kullanıcı tarafından üyelik esnasında belirlenen kullanıcı adı ve şifrenin, kullanıcıya özel olması ve üyelik sahibi tarafından kullanılması esastır. Bir başkasının kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapılamaz, kullanıcıların kişisel bilgilerine izinsiz olarak ulaşılamaz veya bu bilgiler kullanılamaz. Kullanıcı tarafından, üyelik esnasında belirlenen kullanıcı adı ve şifresinin kendi rızasıyla üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması ya da ihmali sonucunda üçüncü kişilerin bilgisi dahiline girmesi halinde tüm sorumluluk yalnızca üye kullanıcıya aittir. Üye kullanıcı, böyle bir durumda bu kişilerin kendisine ait kişisel bilgilere erişebileceği gibi şifre değiştirerek kendi hesabına erişimini engelleyebileceğini bildiğini, böyle bir durumda derhal şifresini değiştirmek veya hesabının kapatılmasını talep etmek suretiyle önlem alması gerektiğini bildiğini kabul etmektedir. Kullanıcı tarafından şifre ve hesap güvenliğinin sağlanmaması halinde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Bayburt Ova sorumlu tutulamaz.

Bayburt Ova, Kullanıcının vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğinden şüphelenmesi veya bunu tespit etmesi halinde, üyeliği dondurma ya da feshetme hakkını saklı tutar.

Bayburt Ova, www.bayburtova.com web sitesi kullanıcılarının ziyaretlerinde görüntülenen içerik, ziyaret sayısı ve benzeri genel kullanıcı bilgilerini, sunduğu hizmetleri daha verimli kılmak, müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutabilmek amacıyla analiz edilmek ve yorumlanmak üzere seçkin iş ortakları ile paylaşma hakkını saklı tutar.

  1. Gizlilik ve Güvenlik

Bayburt Ova, kullanıcıların bilgilerini muhafaza etmek, güvenli bir alışveriş ortamı yaratmak için azami önlemi almaya gayret eder. www.bayburtova.com site altyapısında sunucu ve istemci arasındaki iletişimin şifreli olarak gerçekleşmesini 256 bit SSL sertifikasına sahiptir.

Kullanıcılar/Üyeler tarafından verilen bilgilerin ve İnternet Sitesi üzerinden yapılan işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Bayburt Ova ve/veya ilgili kuruluşlarca sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. İnternet Sitesi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Bayburt Ova’ndan bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarıyla aranızda online olarak gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı “şifresi” gibi bilgiler Bayburt Ova tarafından görülmez ve kaydedilmez).

  1. Genel Hükümler

Bayburt Ova, sitede sunulan ürün veya hizmetlerde ya da söz konusu ürün ya da hizmetlerin geçerli fiyatlarında dilediği zaman haber vermeden değişiklik yapabilir.

Bayburt Ova, site üzerinden yapılan satışlarda ALICI’nın satın alma miktarlarını sınırlama hakkını saklı tutar.

Bayburt Ova, sitedeki ürün ve hizmetlerin ALICI’nın işlem yaptığı anda sağlanamaması durumunda, bunların ileride sağlanacağına dair bir taahhütte bulunmamaktadır. ALICI tarafından işlem anında güncel olarak Bayburt Ova’in sitesinde elverişli olan ürün ve hizmetlerden, elverişli olan kapsamda faydalanılabilecektir.

Site global çapta erişilebilir olmasına rağmen, site üzerinden ürün veya hizmet sunumu belirli bölgelere yönelik olup, site kapsamı sitenin hizmet vermediği yerlerde geçersizdir. Bayburt Ova, kendi inisiyatifi ile, kısıtlama yapma hakkını saklı tutar.

Bayburt Ova, bu sözleşmede yer alan hükümleri değiştirme, sözleşmeye ekleme veya çıkarma yapma hakkını saklı tutar.  Herhangi bir değişiklik halinde bu değişiklikten kullanıcının haberdar olması için, web sitesine yapılan ziyaretlerde sözleşmelerin gözden geçirilmesi önerilmektedir. Siteyi her kullanımda bu hükümlerdeki değişiklikleri kontrol etme sorumluluğu kullanıcıya aittir. Değişikliklerin yayınlanmasından sonra kullanıcı tarafından sitenin kullanımına devam edilmesi, değişikliklerin kabulü anlamına gelir.

Site ya da  iş bu Sözleşme ile ilgili tüm unsurlar Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir.  Taraflar arasındaki herhangi bir uyuşmazlığın öncelikle Taraflar arasında iyi niyetle çözümlenmesi esastır. Bu kapsamda çözümü olmayan uyuşmazlıklara ilişkin olarak SATICI’nın Şirket merkezinin bulunduğu yer olan Bayburt Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, taraflar yürürlükteki kanun uyarınca sahip oldukları her türlü hak veya kanun yolunu izlemekte serbesttirler.

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Bayburt Ova’nın iletişim bilgileri ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda devam eden bir işlemi varsa 1 gün içerisinde ve her halükarda yeni işlem yapmadan önce yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Kullanıcının üyelik esnasında e-posta ve/veya SMS yoluyla Bayburt Ova’dan haber almayı tercih etmesi halinde, söz konusu haberleşme kanalları aracılığıyla Bayburt Ova tarafından dönemsel olarak ürün güncellemeleri, indirim duyuruları ve özel teklifleri içeren bilgilendirme iletileri gönderilebilecektir.